Giấy phép lái xe có thời hạn bao nhiêu năm?

– Giấy phép thuật tài xế hạng B1 có thời kì hạn tới khi người tài xế đủ 55 giai đoạn đối xử cùng nữ và đủ 60 giai đoạn đối xử cùng nam.Hỏi:

Tôi có nhai bạn bè nói bay việc đổi thay thời kì hạn giấy phép thuật tài xế (GPLX) hạng B1, theo đấy, GPLX hạng B1 sẽ có thời kì hạn tới giai đoạn hưu. Xin hỏi, thời kì hạn chính thi hài hạng cạc loại GPLX là bao lăm?( Địa chỉ email nào còn đặt bảo vệ khỏi chương trình thơ rác rưởi, bạn cần mở Javascript đặt xem nó )

Trả lời: Theo Điều 17 bay Thời kì hạn hạng giấy phép thuật tài xế hạng Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định: Giấy phép thuật tài xế hạng A1, A2, A3 chẳng có thời kì hạn. Giấy phép thuật tài xế hạng B1 có thời kì hạn tới khi người tài xế đủ 55 giai đoạn đối xử cùng nữ và đủ 60 giai đoạn đối xử cùng nam. Trường hạp người tài xế trên 45 giai đoạn đối xử cùng nữ và trên 50 giai đoạn đối xử cùng nam thời giấy phép thuật tài xế đặt gấp có thời kì hạn 10 năm kể từ ngày gấp. Giấy phép thuật tài xế hạng A4, B2 có thời kì hạn 10 năm, kể từ ngày gấp. Giấy phép thuật tài xế hạng C, D, E, FB2, FC, FD, FE có thời kì hạn 5 năm, kể từ ngày gấp.

LÊ HUY

VietBao.vn