Công an xã có được quyền “tuýt còi” người vi phạm giao thông?

Người vi phạm liên lạc lối bộ có thể bị công an xã xử phát trong suốt những trường hợp sau: – Điều khiển xe môtô, xe gắn máy chẳng nhóm mũ bảo hiểm, thứ phát 100.000-200.000 cùng. – Điều khiển xe môtô, xe gắn máy chở quá mạng người quy toan, thứ phát 100.000-400.000 …