Siêu xe “hàng thửa” Caballeria của Ferrari F12Berlinetta

Theo Bengala, chiếc Ferrari F12 Caballeria chừng từ bỏ Ferrari F12Berlinetta cụm từ gia tộc sẽ là dự án trước hết trong suốt chương trình đặc biệt Privilege Program. Với chương trình nào, Bengala sẽ cgia tộcn lọc ra một mạng ấm xe hàng đầu Thế giới đặt đấu chừng lại chúng trở thành “chừngc” …

“Thuốc độc” Porsche 918 Spyder triệu đô độ tem đấu Martini

Với mạng lượng sinh sản chỉ 918 chiếc trên rành Thế giới, mạng lượng ấm xe “xanh” Porsche 918 Spyder tại Mỹ còn ít hơn, đạt tổng cộng 300 chiếc. Trong mạng 300 chiếc nào, chỉ có đơn mạng lượng bé đặng trang bị đủ 2 đùm tùy lựa chừngc đáo nhất thứ thòng xe …