Ra mắt trung tâm đồng sơn quy mô và hiện đại hàng đầu Việt Nam

Đây là trọng điểm đồng sơn đương đại và quy mô dãy đầu Việt Nam theo tiêu chuẩn mực Mercedes-Benz rành cầu đồng nguim đầu tư lên tới 5 triệu USD. Trung bụng đồng sơn Mercedes-Benz Vietnam Star chẳng chỉ đáp ứng nhu cầu cho Mercedes Benz mà đang cho đơn mạng thương xót tiệm …