Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 1.147 trường hợp

Theo Cục Cảnh áp liên lạc (Bộ Công an), tự ngày 28122017 tới 1012018, thực hành cao điểm đảm bảo thứ tự an toàn liên lạc, Cục Cảnh áp liên lạc kết hợp cùng lực lượng cảnh áp liên lạc Công an cạc địa phương bằng kiểm soát, đảm bảo thứ tự an toàn liên lạc trên tuyến quốc lộ 1A hử tiến hành lập biên bản 13.724 trường hợp; tước đoạt quyền dùng giấy phép tài xế 1.147 trường hợp; lâm thời giữ 108 ô tô, 260 mô tô và 109 dụng cụ khác.

Qua công tác bằng kiểm soát, hử phát hiện, ép giữ 92 mùa bất hợp pháp hình sự; trong suốt đấy có 2 mùa tầm tầm tàng trữ, dùng trái phép chồng ma túy, 46 mùa ăn gian thương nghiệp, 17 mùa tải pháo nổ, thu giữ 667kg pháo, dãy ngàn bao thuốc lá bạch trọc và giàu dãy hóa khác có giá trị.

Riêng trên tuyến đàng bộ, phát hiện và ép giữ 1 mùa tầm tầm tàng trữ, dùng trái phép chồng ma túy, 42 mùa ăn gian thương nghiệp, 17 mùa tải pháo, 2 mùa tầm tầm tàng trữ vũ khí (dao, dùi cui điện, bình phẩm ghé hơi cay, mã tấu). Trên đàng thủy nội địa, phát hiện, ép giữ 1 mùa tầm tầm tàng trữ, dùng trái phép chồng ma túy, 1 mùa đánh bạc, 19 mùa khai hoang cát trái phép; 5 mùa dùng kích điện đánh ép thủy sản trái phép…

VietBao.vn