Xe tự lái đầu tiên đang thử nghiệm ở TP.HCM

Xe tu lai dau tien dang thu nghiem o TP.HCM

Chiếc xe từ bỏ lái mức đơn dúm kỹ sư FPT lỡ có hồi hương bay thử ở TP.HCM. Khi chuyển di, xe từ bỏ căn làn, trẽ theo gạch lối, lánh phẩy ngăn hay đặt vội vàng khi cần.

Xe tu lai dau tien dang thu nghiem o TP.HCM

Về phần mềm mỏng, chiếc xe đặt tàng trữ phù hợp và áp dụng những công nghệ tiền tiến như path planning (thuật nhóm chừng lối, lên kế hoạch chuyển di),behavioral cloning (mô phỏng hành chừngng mức con người), bòn bị lidar, deep learning (gia tộcc sâu)… Phần rắn chính yếu mua từ bỏ cạc yêu tiệm to như NVIDIA, camera mức ZED hay lidar mức Velodyne… tương từ bỏ phần rắn dùng trên cạc hệ thống mức Tesla hay Google, Mercedes.

Xe tu lai dau tien dang thu nghiem o TP.HCM

Khi chẳng dùng hệ thống lidar (dò chừng sâu hình hình), xe sẽ đem ra đơn mạng quyết định sai do camera chẳng kịp lấy vẻ trong suốt điều kiện nắng cáu. Do đấy, đây là chi tiết cần có trên đơn chiếc xe từ bỏ lái.

Xe tu lai dau tien dang thu nghiem o TP.HCM

Nhóm phát triển lựa Kia Soul do mẫu ta xe nào vẫn đặt đơn hacker nước ngoài thâm nhập vách công ra phần mềm mỏng, đệ trình điều khiển.

Xe tu lai dau tien dang thu nghiem o TP.HCM

Phần xử lý trọng điểm gồm những lẻ kiện từ bỏ NVIDIA. Hệ thống lidar có ví lên đến hơn 200 triệu cùng và thời kì đặt hàng 6 tháng.

Xe tu lai dau tien dang thu nghiem o TP.HCM

Phần rắn mà FPT từ bỏ phát triển là hệ thống điều khiển vô-lăng. Ban đầu, dúm nghiên cứu vẫn tác chừngng ra mô tơ mức hệ rỗng trợ sức lái điện mà bất vách, hoi cháy mô tơ và ECU mức xe. Một kỹ sư cho biết, hệ thống điều khiển vô-lăng phức tạp như ngày nay chỉ là lâm thời, sẽ đặt tối giản trong suốt mai sau.

Xe tu lai dau tien dang thu nghiem o TP.HCM

Phạm Quang Việt, cả dự án xe từ bỏ lái FPT cho biết chừng chừng vách cgia tộcc mức xe phụ thuộc ra thời kì “gia tộcc”. Thông đền, dữ liệu đặt dạy xe từ bỏ lái ngót 1 triệu hình, tương đương hơn 100 bây giờ lái. Hiện xe từ bỏ lái mức FPT mới ngừng ở gấp chừng từ bỏ lái 1.0, còn hướng đến 2.0 và 3.0 ra năm đến.

Xe tu lai dau tien dang thu nghiem o TP.HCM

Nhóm phát triển cho biết gia tộc chỉ hướng đến việc nửa phần mềm mỏng cho xe từ bỏ lái, chẳng chẳng theo hướng sinh sản xe.

VietBao.vn